Oma Lääkärisi –vastaanoton erinomaiset tulokset esillä valtakunnallisessa mediassa

Oma Lääkärisi Espoontorin vastaanotto on saanut erinomaiset tulokset Espoon kaupungin teettämässä vertailussa, jossa mitattiin mm. asiakastyytyväisyyttä, hoitoon pääsyä ja kustannustehokkuutta. Asiakastyytyväisyys sekä hoitoon pääsy ovat Espoontorilla olleet viiden toimintakuukauden aikana erinomaiset. Myös kustannustehokkuus on ollut erittäin hyvä. (Espoon sosiaali- ja.. Lue lisää