Mediverkkos Oma Lääkärisi-hälsostation inledde sin verksamhet i Esbo

Mediverkkos Oma Lääkärisi-mottagning inledde sin verksamhet i Esbo centrum måndagen den 6 maj. Oma Lääkärisi-mottagningen vid Esbotorget är den första privata hälsostationen i huvudstadsregionen som utgör en del av det offentliga hälsostationsnätverket. Till en början består hälsostationens klientel av invånarna i Södrik och Domsby. Samtliga Esbobor har emellertid möjlighet att fritt välja sin hälsostation. Därmed har även de övriga invånarna runtom i Esbo möjlighet att bli klienter vid den nya hälsostationen.

Boka tid till mottagningen på tidsbeställningsnumret 09 855 4303 mellan kl. 8 och 15. Under de första dagarna har det tidvis bildats köer i telefontjänsten. Vi tar först hand om brådskande ärenden. Därmed kan det hända att du behöver vänta längre på att bli uppringd i icke-brådskande ärenden. I brådskande fall kontakta oss mellan kl. 8 och 10. I icke-brådskande fall ber vi dig att ringa hälsostationen först efter kl. 10. Vi använder ett återuppringningssystem, vilket innebär att ditt nummer sparas i systemet och vi ringer upp dig.

Patientkontoret har öppet mån–fre. kl. 10–15 och dessutom mån–tis. kl. 17–19.