Vaccinering mot säsongsinfluensa

Vaccinering mot säsongsinfluensa börjar den 16.11.2015.

Med tidsbokning

Boka tid i förväg så får du vaccinering när det passar dig bäst:

•På hälsostationen vaccinerar vi vuxna. Boka tid på webben här.

•På mödra- och barnrådgivningen vaccinerar vi vid de regelbundna besöken. Du kan också boka en särskild vaccineringstid på rådgivningen på webben.; tidsbokningen öppnas den 2 november. Länken hittar du då på Esbo stadens sidor.

•Skolelever och studerande kan boka vaccineringstid hos skol- och studerandehälsovården..

Utan tidsbokning

Du kan också få influensavaccinering utan tidsbeställning, men då lönar det sig att reservera mycket tid för köande.

Utan tidsbeställning vaccinerar vi enligt följande:

•På Entressebiblioteket, Äppelbiblioteket, Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek lördagarna 21.11, 28.11, 5.12, 12.12 och 19.12 kl. 10.30–15.30

•På alla hälsostationer torsdagarna 19.11, 26.11 och 17.12 kl. 8–15

•Hemvårdens klienter vaccineras i vid hembesöken.

Vaccineringen är gratis. Vi har alla någon som är benägen att insjukna i allvarlig influensa i vår närmaste krets, så alla esbobor vaccineras gratis på platserna och tiderna ovan. Hälsostationerna skriver inte ut recept på influensavaccinering.