Bli kund

Välkommen som kund hos oss!

Vem som helst som bor i Finland kan, oberoende av boningsort, registrera sig som kund hos oss och få nya slags hälsotjänster till den offentliga hälsovårdens priser. Hos oss får du precis samma tjänster som på en kommunal hälsostation. Man kan byta hälsostation en gång om året och om man vistas återkommande i ett visst område, kan man välja sig en sekundär hälsostation vars tjänster man är berättigad att använda. Tidsfristen på ett år är inte bindande, om du flyttar klart längre bort från den hälsostation som du valt.

Familjemedlemmar kan vara kunder hos olika hälsostationer. Barn förflyttas inte automatiskt med sina föräldrar.

Om man huvudsakligen använder företagshälsovården kan och bör man registrera sig på en hälsostation, eftersom man inom företagshälsovården enbart får vissa tjänster som ingår i avtalet. Listningen på hälsostationen inverkar inte på din företagshälsovård.

Om du byter till en hälsostation som är utanför din hemkommun, ska du ta i beaktande att också alla följande tjänster överförs till den nya kommunen:

  • hälsostationens läkar- och skötartjänster
  • distribution av vårdförnödenheter
  • hälsorådgivning, hälsoundersökningar, intyg, screening
  • rådgivningstjänster
  • munhälsovårdstjänster
  • medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster, rehabiliteringshandledning
  • mentalvårds- och missbrukarvårdsarbete
  • kortvarig vård på vårdavdelning

Närmare uppgifter om registrering finns på kommunspecifika sidor.

Välkommen som kund hos en ny slags hälsostation!